انتخاب سیلندر آنیلوکس چاپ فلکسو

یکی از چالش های تولید چاپخانه های فلکسو انتخاب سیلندر آنیلوکس با همان نورد انتقال مرکب است، علاوه بر رعایت نکردن این انتخاب در هنگام طراحی و ساخت پلیت می توان انتخاب آنرا یکی از معضلات برشمرد.

در این ویدئو نحوه و فاکتور های انتخاب بصورت کلی بررسی شده است.

   Send article as PDF